Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Pirkanmaan PC-Parter / PikkuKoala henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018
 

1. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan PC-Partner / PikkuKoala,
Ylhäistentie 9, 37830 Akaa
Asiakaspalvelu@pikkukoala.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tomi Venemies, asiakaspalvelu@pikkukoala.fi,
 

3. Rekisterin nimi

PikkuKoala:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään sovittujen palveluiden tuottamiseksi ja tarkoituksena on Shipitin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, tilausten käsittely ja arkistointi, asiakasyhteydenpito ja markkinointi. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastoimiseen. Markkinointikieltoa sovelletaan automaattisesti mikäli tilaajana on yksityishenkilö ja häneltä ei ole saatu erillistä lupaa markkinointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, osoite, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset pikkukoala:n verkkosivuilla, tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
PikkuKoala EI käsittele henkilötunnuksia sivuillamme, lasku- ja osamaksupalvelut voivat tämän vaatia tai pyytää, kun asiakas valitsee heidän maksutapansa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen sekä verkkosivustojemme ja -palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme tietoja myös manuaalisesti, esimerkiksi puhelimitse asiakaspalvelun tai myynnin yhteydessä.
Itse toimittamiesi tietojen lisäksi keräämme verkkosivuistoillamme ja -palveluissamme tietoa myös evästein sivustojemme ja palveluidemme käytön analysointia ja kehittämistä sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamista varten.
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Käytämme toiminnassamme kuitenkin kolmansien osapuolten tietojärjestelmiä tietojen tallennukseen ja käsittelyyn. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojasi käsitellään luottamuksellisesti ja lainmukaisesti.
Henkilötietoja käsittelevät tilauksesta riippuen käytettävät kuljetusyhtiöt, maksupalveluoperaattori ja lisäksi maksutietoja prosessoivat kaikki ne maksutapojen tarjoajat, jotka PikkuKoala on valinnut maksupalvelu tarjontaansa lähetystä maksaessa
Kuljetusyhtiöt käsittelevät tietoja postilain, tiekuljetussopimuslain, henkilötietolain ja tietoyhteiskuntakaaren sähköisen viestinnän sääntelyn ja muun soveltuvan lainsäädännön perusteella ja henkilön suostumuksella, toimeksiannon taikka asiakassuhteen perusteella.
Kaikista tällaisista palvelun tuottamiseen liittyvistä tietojen välityksestä kolmansille osapuolille mainitaan erikseen palvelun tilauksen yhteydessä.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa ja samaan konserniin kuuluville yhtiöille ja tai mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.
Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ja lähetyksen tietoja siirretään ja luovutetaan EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle mikäli tilaus tehdään EU:n ulkopuolelle tai EU:n ulkopuolelta ja/tai kuljetusyhtiönä toimii FedEx tai UPS palvelu.
Kaikkia kuljetusyhtiöitä ja heidän käyttämiä alihankkijoita sitoo salassapitovelvollisuus siitä, mitä tietoja he ovat asiakkaasta saaneet lähetyksen perille toimittamisen varmistamiseksi.

8. Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme verkkosivustoillamme evästeitä, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivustojemme ja palvelujemme käyttäjille.
Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten verkkosivustojamme ja -palveluitamme käytetään. Hyödynnämme tietoa palveluidemme ja verkkosivustojemme kehittämisessä, käytön analysoinnissa sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamisessa ja optimoinnissa.
Voit sallia tai kieltää evästeiden käytön käyttämäsi selaimen asetuksista. Useimmat selaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme ja -palvelumme toimivuutta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).